SERVAS — travel and hosting for friendship and peace
Hiking in dramatic landscape, South of Sweden
Vad kostar Servas?
Servas är en ideell organisation där allt arbete sker utan ersättning. Men även ideellt arbete medför kostnader och för att täcka organisationens utgifter behöver vi ta ut vissa avgifter.
Medlemsavgift
Från och med 2012 ska alla, såväl värdar som resenärer, betala en årlig medlemsavgift på 100 kr per hushåll. Vid förlängning av medlemskapet ska medlemsavgiften betalas in i förväg, dvs före det nya årets början. Nya medlemmar betalar sin medlemsavgift när de blir medlemmar.
Resenärsavgifter
När du reser med Servas behöver du betala en personlig resenärsavgift. Denna gäller i ett år från utfärdat resenärsintyg; ditt Letter of Introduction.
Avgiften är för nuvarande 400 kr per resenär för de som inte är värdar.
Om du är Servasvärd betalar du en lägre resenärsavgift: 300 kr per resenär. Att vara Servasvärd kostar inget extra utöver medlemsavgiften.
Barn och ungdomar, under 18 år, som reser tillsammans med vuxna betalar inte någon resenärsavgift.
Viktigt
Du ska aldrig betala någon avgift till de värdar du besöker.
Inbetalning
När du betalar dina avgifter till Servas är det viktigt att du skriver ditt namn och tydligt anger vad din betalning avser. Alla inbetalningar till Servas sker via Plusgiro: 94 61 90 - 6
Servas Sverige
c/o Eva Hartman-Juhlin
Svankärrsvägen 3B
756 53 UPPSALA
 
 
Swish: 123 223 42 01
Plusgiro: 94 61 90 - 6
Nationell sekreterare
Eva Hartman-Juhlin

E-post: sweden@servas.se