SERVAS — travel and hosting for friendship and peace
You can have activities all day and all night
Servas historia
1949 startade Bob Luitweiler, en amerikansk vapenvägrare, och hans vänner en fredsrörelse i Danmark som kallades "Peacebuilders". De ville arbeta aktivt för freden genom att bl.a. ha kontakt med andra fredsrörelser världen över. De lade grunden till ett sätt att resa, arbeta och lära som gjorde det möjligt att besöka varandras hem oavsett tillhörighet.
Inom några få år fick rörelsen fäste i ett flertal länder och 1972 beslutades att Servas International skulle bildas och registreras i Schweiz. 1973 placerades organisationen på FN's lista över icke-statliga organisationer.
Efter mer än 60 år fortsätter Servas att växa. Vid varje internationell konferens läggs nya länder till. Se en lista över alla Servasländer här...
Servas Sverige
c/o Eva Hartman-Juhlin
Svankärrsvägen 3B
756 53 UPPSALA
 
 
Swish: 123 223 42 01
Plusgiro: 94 61 90 - 6
Nationell sekreterare
Eva Hartman-Juhlin

E-post: sweden@servas.se