SERVAS — travel and hosting for friendship and peace
The Drottningholm Palace
Vad är Servas?
Servas är en internationell organisation utan ekonomiska, religiösa eller politiska intressen som är baserad på grundstenarna förståelse, tolerans och världsfred. Servas består av ett stort antal personer som är Servas­värdar och/eller Servasresenärer. Det finns fler än 15000 Servasvärdar över hela världen som utan kostnad tar emot Servasresenärer i sina hem.
Servas bygger i sin enkelhet på att värdar bjuder in resenärer till sina hem i utbyte mot en dialog. Syftet är att öka förståelsen mellan olika människor och kulturer. Grundtanken är lika vacker som enkel och sammanfattas bra av Mahatma Gandhi:
"With every true friendship we build more firmly the foundations
on which the peace of the whole world rests."
Servas grundades 1949 och fortsätter att växa. Idag finns det medlemmar i över 135 länder. Varje land har en egen organisation där alla arbetar ideellt. För att säkra organisationens effektivitet globalt finns det även en inter­nationell paraplyorganisation, Servas International.
Servas Sverige
c/o Eva Hartman-Juhlin
Svankärrsvägen 3B
756 53 UPPSALA
 
 
Swish: 123 223 42 01
Plusgiro: 94 61 90 - 6
Nationell sekreterare
Eva Hartman-Juhlin

E-post: sweden@servas.se